نه به خصوصی سازی! آری به کنترل کارگری!

از: کارگر پیشتاز شماره ۴۴. نه به خصوصی سازی! آری به کنترل کارگری! دولتی شدن مشروط به «باز کردن دفاتر دخل و خرج» «لغو اسرار معاملاتی» توسط دولت و نظارت كامل کارگری! امر مسلم این است که تمامی کارگران هفت تپه مایل به بازگشت خصوصی‌سازی دیگر نیستند این را به زبان‌های مختلف در شعارها و…

ما صدای دوم شلاق هستیم

«هر شلاقی که فرود می آید دو صدا دارد یک صدا را شلاق‌زن می‌شنود صدای دوم را شلاق ‌خورده ما صدای دوم شلاق هستیم کدام صدا قوی‌تر است»؟ ما صدای دوم شلاق هستیم سید رسول طالب مقدم از اعضای سندیکای شرکت واحد که سال ۹۸ در پی تجمع روز کارگر بازداشت شد،. پس از فراخوانده…