احکام صادره برای کارگران هفت‌تپه وحامیان آنان، برگی دیگر از دفتر جنایات جمهوری اسلامی

بر اساس اخبار واصله، دستگاه قضایی بعد ازماهها آزار و شکنجه اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و دیگر کارگران دربند وهمچنین حامیان کارگران هفت تپه، نهایتا احکام ظالمانه وغیرانسانی ۱۴ سال زندان برای اسماعیل بخشی، ۶ سال برای محمدخنیفرو ۱۸ سال حبس برای خانم ها سپیده قلیان، عسل محمدی و ساناز الهیاری و آقایان امیر امیرقلی…

کمک رسانی کمیته اقدام کارگری ایران به سیل زدگان در لرستان اردیبهشت ۱۳۹۸

کمک رسانی کمیته اقدام کارگری ایران به سیل زدگان در لرستان اردیبهشت ۱۳۹۸ جهت پیشبرد امر کمک رسانی متحدانه، از کلیه ایرانیان داخل و خارج از کشور دعوت می نماید که کمک های نقدی خود را به حساب pay pal ایمیل زیر واریز نمایند تا در اسرع وقت و از طریق کانال‌های مطمئن به مناطق…