ما صدای دوم شلاق هستیم

«هر شلاقی که فرود می آید دو صدا دارد یک صدا را شلاق‌زن می‌شنود صدای دوم را شلاق ‌خورده ما صدای دوم شلاق هستیم کدام صدا قوی‌تر است»؟ ما صدای دوم شلاق هستیم سید رسول طالب مقدم از اعضای سندیکای شرکت واحد که سال ۹۸ در پی تجمع روز کارگر بازداشت شد،. پس از فراخوانده…