حزب پیشتاز

حزب پیشتاز پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت سوسیالیست هایی که خود را «لنینیست» می دانند، اغلب بابت این که خواهان ایجاد یک «حزب پیشتاز» هستند، مورد سرزنش و نقد قرار می گیرند. تاجایی که این منتقدینِ لنینیسم مشغول نکوهش چیزی هستند که در واقع کاریکاتوری از لنین محسوب می شود (مثلاً این که هر…

مسألۀ تشکیلات

مسألۀ تشکیلات پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت در طیف چپ معدود کسانی هستند که ضرورت دست­کم اشکال اولیۀ تشکل یابی را برای مقابله با استثمار اقتصادی و نابرابری اجتماعی انکار کنند. مسأله این است که چه نوع تشکیلاتی ضرورتی است؟ این بستگی دارد به هدف ما. برای مارکسیست ها، سوسیالیسم یعنی «خود رهایی طبقۀ…

سوسیالیست ها پیش از مارکس

سوسیالیست ها پیش از مارکس پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت   ایدۀ جامعۀ سوسیالیستی، ایده‌ای قدیمی است؛ به قدمت خودِ جامعۀ طبقاتی. مادام که شاه و شیخ، ارباب و اشراف زاده، قاضی و پلیس و ژنرال هستند، مردمی هم خواهند بود که به دنیایی عاری از زورمندی می نگرند، دنیایی که در آن ثروت…

بحران سرمایه داری: صعود مبارزۀ طبقاتی و خلأ رهبری انقلابی (جزوه)

بحران سرمایه داری: صعود مبارزۀ طبقاتی و خلأ رهبری انقلابی عنوان مقدمه: بحران جهانی سرمایه داری و وظایف مارکسیست های انقلابی بحران سرمایه داری: اجلاس «گروه هفت» در سایۀ تضادهای عمیق ملی امریکا: صعود دوبارۀ مبارزۀ طبقاتی فرانسه:پیش به سوی بسیج کارگران اروپا برای دفاع از اعتصابات فرانسه! یونان: اعتصاب کارگران یونان علیه سیاست های…

طبقۀ کارگر (جزوه)

طبقۀ کارگر عنوان مارکسیسم، طبقه و ستم منظور از «طبقۀ کارگر» چیست؟ آب رفتن طبقۀ کارگر؟ صنعت زدایی و سوسیالیسم آیا کارگران می توانند دنیا را اداره کنند؟ چرا کارگران باید رهبری را به دست بگیرند؟ مبارزۀ کارگران، خود بهترین مدرسه است قدرت کارگری و نه «جایگزین گرایی» از شورش تا انقلاب کارگری دانلود فایل…

بلشویک ها و اسلام پس از انقلاب اکتبر

ملاحظاتی بر مطلب «بلشویک ها و اسلام» آرام نوبخت مطلب «بلشویک ها و اسلام: حقوق مذهبی» که ترجمۀ فارسی آن در اختیار مخاطبین قرار گرفت، پاره ای موضوعات مهم، و نتایج سیاسی مشخص آن را مسکوت یا مبهم باقی می گذارد که از این رو توضیحات جداگانه ای را ضروری می کند. هرچند این مقاله…

دربارۀ معلولیت

دربارۀ معلولیت رادی اسلورچ / برگردان: آرام نوبخت «ایان دانکن اسمیت»، وزیر محافظه کار انگلستان، با افتخار ادعا می کند که اصلاحات او در زمینۀ مزایای معلولین، باعث بهبود زندگی آن ها می شود و نه بدبختی شان. او می گوید که تنها راه واقعی حکومت برای کمک به مردم، حمایت از آن ها در…

مارکسیسم، ماتریالیسم و هنر

مارکسیسم، ماتریالیسم و هنر روپرت اوشیا / برگردان: آرام نوبخت مارکسیسم اغلب خود را به عنوان سوسیالیسم علمی تعریف می کند. این تعریف، مارکسیسم را به یک علم کاربردی با یک هدف سیاسی ویژه تبدیل می کند. مثلاً زمانی که انگلس بر سر مزار مارکس سخنرانی کرد، گفت که مارکس بیش از هر چیز یک…

چرا باید «کارمزدی و سرمایه» را خواند؟

چرا باید «کارمزدی و سرمایه» را خواند؟ مارک.ل. تامس / برگردان: آرام نوبخت جزوۀ «کار مزدی و سرمایه»، ابتدا به صورت مجموعه مقالات کارل مارکس مندرج در «نویه راینیشه سایتونگ» ظاهر شد؛ روزنامه ای که مارکس در دورۀ انقلاب ۱۸۴۸-۱۸۴۹ که آلمان و اروپا را در نوردید، سردبیرش بود. این مقالات بر مبنای سخنرانی هایی…

به مناسبت ۱۳۳مین سالگرد درگذشت مارکس

به مناسبت ۱۳۳مین سالگرد درگذشت مارکس، انقلابی بزرگی که با نظر و عمل خود مسیر تاریخ بشر را دگرگون کرد، مطلب زیر که سه سال پیش نوشته شده است، بازانتشار می یابد. ۱۳۰مین سالگرد درگذشت مارکس فیل میچینسن / برگردان: آرام نوبخت صد و سی سال پیش، یا به عبارت دقیق­تر ۱۴ مارس ۱۸۸۳، کارل…

مارکسیسم: «راهنمای عمل، و نه دُگم»

مارکسیسم: «راهنمای عمل، و نه دُگم» پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت «مارک تواین» زمانی نوشته بود «اخبار مرگ من، بسیار اغراق آمیز بود». همین را عیناً می شود در مورد مارکسیسم، به عنوان مجموعه ای از باورها گفت. البته که مارکس سال ها قبل، به طور دقیق ۱۸۸۳، درگذشت. «آدام اسمیت»، اقتصاددان بازار  آزاد،…

چرا کارگران باید رهبری را به دست بگیرند؟

چرا کارگران باید رهبری را به دست بگیرند؟ پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت یکی از مهم­ترین دعاوی مارکسیسم این است که کارگران قدرت تغییر جامعه را دارند. کارگران، خالق همۀ ثروت جامعه هستند، و درست از همین رو توانش را دارند که به قلب سیستم ضربه بزنند. همان طور که «پرسی بیش شلی»، شاعر…

از شورش تا انقلاب کارگری

از شورش تا انقلاب کارگری پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت لئون تروتسکی، در کتاب مشهور «تاریخ انقلاب روسیه» می نویسد که «توده ها نه با یک طرح از پیش آمادۀ بازسازی جامعه، که با این احساس تند وارد یک انقلاب می شوند که دیگر قادر به تحمل رژیم کهنه نیستند». انقلاب ها وقت تنفس…

مارکسیسم، طبقه و ستم

مارکسیسم، طبقه و ستم پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت اغلب عنوان می شود که تمام همّ و غم مارکسیسم صرفاً موضوعات اقتصادی است. مثلاً مایکل البرت، از نویسندگان سایت Znet در یک بحث اینترنتی حرفش را این طور خلاصه کرد: «مارکسیسم… تمایل دارد که دربارۀ محوریت اقتصاد مبالغه کند و توجهی کافی به جنسیت،…