افسانۀ مجلس مؤسسان

افسانۀ مجلس مؤسسان بخشی از فصل نخست کتاب «روسیه: از انقلاب تا ضدّ انقلاب»، به قلم تد گرانت برگردان: آرام نوبخت از بین تمامی افسانه های رایجی که قصد دارند تصویرِ نه چندان مطلوبی از انقلاب اکتبر ارائه دهند، افسانۀ مجلس مؤسسان شاید جان سخت ترینِ آن ها باشد. بنا به این افسانه، بلشویک ها…

درس های انقلاب اکتبر

آرام نوبخت توضیح: متن پیش رو، سخنرانی صورت گرفته در جلسه ای به مناسبت انقلاب اکتبر و درس های آن برای انقلاب آتی ایران است. هر زمانی که مسألۀ «انقلاب» موضوع بحث باشد، ما بلافاصله با چند پرسش کلیدی به دنبال آن رو به رو می شویم که باید پاسخ بگیرد؛ ماهیت انقلاب چیست؟ آیا…

انقلاب اکتبر و کارزار بی وقفۀ دروغ­پردازی بورژوازی

بحث فیسبوک: انقلاب اکتبر و کارزار بی وقفۀ دروغ­پردازی بورژوازی آرام نوبخت توضیح: به گفتۀ یکی از رفقای گرامی، اخیراً در برخی از رسانه ها مجدداً اتهام حمایت مالی حکومت وقت آلمان از بلشویک ها جهت تضعیف رژیم تزار مطرح شده و این که حتی بازگشت لنین از تبعید به روسیه به واسطۀ قطار معروف…

انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و انقلاب آتی ایران: مصاحبه رادیو کوچه با مازیار رازی

فایل صورتی در رادیو کوچه: http://radiokoocheh.com/article/261196 متن: سوال دوم: تبین شما از انقلاب و روند و امکانپذیری آن چیست؟ مازیار رازی:  همان‌طور که می‌دانید یک مارکسیست هستم و درک خودم را هم از انقلاب بر اساس نظرات مارکس می‌گذارم. به نظر من انقلاب اصولن به دلیل انجام یک سلسله وظایف صورت می‌گیرد. مارکس به طور…

انقلاب اکتبر ۱۹۱۷: مصاحبه رادیو کوچه با مازیار رازی

فایل صوتی در رادیو کوچه: http://radiokoocheh.com/article/259652 متن: مازیار رازی:« انقلاب اکتبر ١٩١٧ به نظر من یک انقلاب موفقیت‌آمیزی بود، از این لحاظ که برای نخستین بار در جهان انقلابی صورت گرفت که کم و بیش با نظریاتی که در پیش خود کارل مارکس آن را تدیون کرده بود منطبق بود. یک نظام سرمایه‌داری مستبد را توانست…