به مناسبت شصت و ششمین سال انقلاب چین

به مناسبت شصت و ششمین سال انقلاب چین آرام نوبخت اول اکتبر، یادآور گذشت ۶۶ سال از قدرت گیری «حزب کمونیست چین» به رهبری مائو زدونگ و اعلام «جمهوری خلق چین» است. در این مقطع، تغییر و تحولات انقلابی چین، خود حلقه ای از زنجیرۀ خیزش جهانی طبقۀ کارگر، دهقانان و به طور کلی توده…

تراژدی انقلاب ۱۹۲۵-۱۹۲۷ چین (بخش دوم)

تراژدی انقلاب ۱۹۲۵-۱۹۲۷ چین (بخش دوم) طغیان انقلابی یک عضو جوان «حزب کمونیست چین» با نام «پنگ شو-تسه» که در سال ۱۹۲۴ از مسکو بازگشته بود و بعدها به یکی از رهبران جنبش تروتسکیستی چین تبدیل شد، در میان جناح چپ حزب قرار داشت؛ جناحی که قویاً خواهان اتخاذ سیاستی انتقادی تر نسبت به «کومینتانگ»…

تراژدی انقلاب ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷ چین (بخش اول)

تراژدی انقلاب ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷ چین (بخش اول) جان چان برگردان: آرام نوبخت کارگر میلیتانت شماره ۷۷ متن زیر، بخش نخست سخنرانی در مدرسۀ تابستانی «حزب برابری سوسیالیستی» در «آن آربر»، میشیگان، به تاریخ اوت ۲۰۰۷ است. *** ظهور و سقوط دومین انقلاب چین در سال های ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷، یکی از درخور توجه ترین…