درس های انقلاب اکتبر

آرام نوبخت توضیح: متن پیش رو، سخنرانی صورت گرفته در جلسه ای به مناسبت انقلاب اکتبر و درس های آن برای انقلاب آتی ایران است. هر زمانی که مسألۀ «انقلاب» موضوع بحث باشد، ما بلافاصله با چند پرسش کلیدی به دنبال آن رو به رو می شویم که باید پاسخ بگیرد؛ ماهیت انقلاب چیست؟ آیا…

اوباما و کاسترو در اجلاس سران کشورهای قارۀ امریکا

اوباما و کاسترو در اجلاس سران کشورهای قارۀ امریکا بیل آوکن برگردان: آرام نوبخت جلسۀ رو در روی رئیس جمهور امریکا، باراک اوباما و همتای کوبایی او رائول کاسترو در اجلاس سران کشورهای قارۀ امریکا در پاناما، تقریباً از سوی همۀ رسانه های جمعی به عنوان امری «تاریخی» توصیف شد. با وجود تفسیر مفصل رسانه…

خجسته باد دولت کارگری! مجارستان ۱۹۱۹

در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۱۹، برابر با ۲۹ اسفند ۱۲۹۷، پرولتاریای مجارستان قدرت دولتی را در دست گرفت. به غیر از روسیه، مجارستان تنها کشوری بود که در آن موج انقلابی چند سال پس از جنگ جهانی امپریالیستی ۱۹۱۴-۱۹۱۸ به تسخیر قدرت انجامید. رهبر جمهوری مجارستان «بلا کون»بود و «گئورگ لوکاچ» نیز مقام کمیسر آموزش و پرورش و…

انقلاب اکتبر و کارزار بی وقفۀ دروغ­پردازی بورژوازی

بحث فیسبوک: انقلاب اکتبر و کارزار بی وقفۀ دروغ­پردازی بورژوازی آرام نوبخت توضیح: به گفتۀ یکی از رفقای گرامی، اخیراً در برخی از رسانه ها مجدداً اتهام حمایت مالی حکومت وقت آلمان از بلشویک ها جهت تضعیف رژیم تزار مطرح شده و این که حتی بازگشت لنین از تبعید به روسیه به واسطۀ قطار معروف…

انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و انقلاب آتی ایران: مصاحبه رادیو کوچه با مازیار رازی

فایل صورتی در رادیو کوچه: http://radiokoocheh.com/article/261196 متن: سوال دوم: تبین شما از انقلاب و روند و امکانپذیری آن چیست؟ مازیار رازی:  همان‌طور که می‌دانید یک مارکسیست هستم و درک خودم را هم از انقلاب بر اساس نظرات مارکس می‌گذارم. به نظر من انقلاب اصولن به دلیل انجام یک سلسله وظایف صورت می‌گیرد. مارکس به طور…

انقلاب اکتبر ۱۹۱۷: مصاحبه رادیو کوچه با مازیار رازی

فایل صوتی در رادیو کوچه: http://radiokoocheh.com/article/259652 متن: مازیار رازی:« انقلاب اکتبر ١٩١٧ به نظر من یک انقلاب موفقیت‌آمیزی بود، از این لحاظ که برای نخستین بار در جهان انقلابی صورت گرفت که کم و بیش با نظریاتی که در پیش خود کارل مارکس آن را تدیون کرده بود منطبق بود. یک نظام سرمایه‌داری مستبد را توانست…

درس های شکست انقلاب ۱۳۵۷ و وظایف کنونی مارکسیست های انقلابی

میلیتانت: مطلب زیر متن پیاده شدۀ جمع‌بندی بحث رفیق مازیار رازی در اتاق پالتاکی «افق چپ انقلابی» مورخ ۲۵ ژانویۀ ۲۰۱۳ است که برای اطلاع خوانندگان درج می گردد. ( معرفی بحث ) در ابتدا باید بار دیگر روی این موضوع تأکید می کنم که هدف از کسب درس هایی از انقلاب ۱۳۵۷، استفاده از…

ارزیابی درس های شکست انقلاب ۱۳۵۷

مطلب زیر متن پیاده شده از معرفی بحث رفیق مازیار رازی در اتاق پالتاکی «افق چپ انقلابی» در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۳ است که برای اطلاع خوانندگان درج می گردد. میلیتانت با درود فراوان به رفقای عزیز بحث امشب، از این لحاظ بحثی مهم است که ببینیم درس های مهمی که قیام و یا انقلاب بهمن…

تراژدی انقلاب ۱۹۲۵-۱۹۲۷ چین (بخش دوم)

تراژدی انقلاب ۱۹۲۵-۱۹۲۷ چین (بخش دوم) طغیان انقلابی یک عضو جوان «حزب کمونیست چین» با نام «پنگ شو-تسه» که در سال ۱۹۲۴ از مسکو بازگشته بود و بعدها به یکی از رهبران جنبش تروتسکیستی چین تبدیل شد، در میان جناح چپ حزب قرار داشت؛ جناحی که قویاً خواهان اتخاذ سیاستی انتقادی تر نسبت به «کومینتانگ»…

تراژدی انقلاب ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷ چین (بخش اول)

تراژدی انقلاب ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷ چین (بخش اول) جان چان برگردان: آرام نوبخت کارگر میلیتانت شماره ۷۷ متن زیر، بخش نخست سخنرانی در مدرسۀ تابستانی «حزب برابری سوسیالیستی» در «آن آربر»، میشیگان، به تاریخ اوت ۲۰۰۷ است. *** ظهور و سقوط دومین انقلاب چین در سال های ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷، یکی از درخور توجه ترین…