اعتصاب درخشان هپکو و راه های پیشروی آن

اعتصاب درخشان هپکو و راه های پیشروی آن اعتراضات و اعتصابات ممتد و باشکوه کارگران مبارز «هپکو»- از تجمع اسفندماه ۹۴ در مقابل ساختمان استانداری مرکزی و راهپیمایی ۱۱ آبان­ماه در مسیر شرکت تا مرکز شهر و تجمع مقابل مصلی بیت المقدس اراک و ازسرگیری اعتراض از اوایل دی­ماه ۹۵ که در تجمع هزار نفری…

برنامۀ اقدام کارگری

برنامه و سیاست های دولت ایران، برنامه ای برای اقدام سرمایه داری است. هدف آنان، حراست و حفاظت از نظام سرمایه داری و به اجبار احیای روابط نزدیک با سرمایه داری جهانی است، و نقشۀ آنان، اِعمال استثمار مضاعف بر طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران. منطق این نظام، مانند هر نظام سرمایه داری (اعم از پیشرفته یا…

برنامه اقدام کارگری (۲)

۴- مبارزه برای آزادی زنان آزادی در هر جامعه ای، با میزان آزادی زنان در آن جامعه سنجیده می شود. اما، مشخصۀ جامعۀ ایران، قبل از هر چیز، همان بی حقوقی کامل زنان آن است. تبعیض و نابرابری اجتماعی دو جنس (زن و مرد)، در دورۀ خاصی از رشد جوامع بشری پدیدار شد. با تغییرات…

برنامۀ اقدام کارگری (۱)

بخش اوّل برنامه و سیاست های دولت ایران، برنامه ای برای اقدام سرمایه داری است. هدف آنان، حراست و حفاظت از نظام سرمایه داری و به اجبار احیای روابط نزدیک با سرمایه داری جهانی است، و نقشۀ آنان، اِعمال استثمار مضاعف بر طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران. منطق این نظام، مانند هر نظام سرمایه داری (اعم از…