سرکوب تجمع معلمان محکوم است!

سرکوب تجمع معلمان محکوم است! به زندانی کردن فعالین صنفی و فرهنگی پایان دهید! از: کارگر پیشتاز شماره ۲٨. معلمان در هر جامعه‌ای به‌عنوان ستون فقرات اجتماع و پرورش‌دهندگان اصلی آینده‌سازان جامعه تلقی می‌شوند و بالطبع به دلیل مسئولیت خطیرشان که همانا پرورش و شکل دادن به تفکر است همواره تحت نظر حاکمیت بوده‌اند تا…