بحران سرمایه داری: صعود مبارزۀ طبقاتی و خلأ رهبری انقلابی (جزوه)

بحران سرمایه داری: صعود مبارزۀ طبقاتی و خلأ رهبری انقلابی عنوان مقدمه: بحران جهانی سرمایه داری و وظایف مارکسیست های انقلابی بحران سرمایه داری: اجلاس «گروه هفت» در سایۀ تضادهای عمیق ملی امریکا: صعود دوبارۀ مبارزۀ طبقاتی فرانسه:پیش به سوی بسیج کارگران اروپا برای دفاع از اعتصابات فرانسه! یونان: اعتصاب کارگران یونان علیه سیاست های…

حزب پیشتاز کارگری به مثابۀ ستون فقرات تشکلات کارگری

علیرضا بیانی متن پیاده شده از فایل صوتی پیرامون حزب پیشتاز کارگری به مثابه ستون فقرات تشکلات کارگری. با سلام خدمت بینندگان عزیز «صدای کارگر سوسیالیست» من علیرضا بیانی از گرایش مارکسیست های انقلابی ایران در خدمت شما هستم برای ادامۀ بحث حزب پیشتاز انقلابی به مثابۀ ستون فقرات تشکلات کارگری؛ در جلسۀ گذشته به…

مفهوم حق گرایش

به رسمیّت شناختن اقلیّت و در نظر گرفتن جایگاه و حقوقی برای نظریات مختلف و مخالف در درون یک تشکیلات انقلابی به این دلیل است که اعضا، در درون یک سازمان انقلابی، بر اساس پراتیک انقلابی در حوزه های مختلف مبارزاتی در جامعه، به آگاهی هایی متفاوت و گاه متضاد با یک دیگر می رسند. اعضا…

حزب انقلابی یا بستر حزب؟

علیرضا بیانی مقدمه: طی بحث های درونی در پروژۀ تدارک حزب انقلابی، دو نظر اصلی مطرح شده که در تقابل با یکدیگر قرار گرفته است. یک نظر که من طرح کرده ام این است که این پروژه باید بر اساس توافقات اصولی بر سر مؤلفه های تعیین کننده، مشخص کند که اعضای شرکت کننده در…

تشکل سراسری کارگری و هسته های کارگری سوسیالیستی به مثابۀ نطفه های اولیۀ حزب کارگران سوسیالیست

مصاحبه با رفیق مازیار رازی در برنامۀ تلویزیونی «صدای کارگر سوسیالیست» ۱۲ دی۱۳۹۳ علی رضا بیانی: اگر که تشکل های کارگری سراسری همین پایه های حزب هستند، یعنی یک رابطۀ تقدم و تأخر پیدا کند که تا این درست نشود حزب نتواند شکل بگیرد، در این صورت تکلیف یک حزب انقلابی چه می شود؟ من…

در مورد مراحل رسیدن به حزب پیشتاز کارگری و نکاتی در بارۀ پروژه «تدارک حزب انقلابی» مصاحبه با رفیق مازیار رازی

از برنامه ۲۸ آذر صدای کارگر سوسیالیست  منتشر شده در  کارگر میلیتانت ۷۸ علیرضا بیانی : با سلام به بینندگان عزیز صدای کارگر سوسیالیست؛ امروز در رابطه با مبحث حزب پیشتاز کارگری مصاحبه ای با رفیق مازیار رازی تدارک دیدیم که توضیحاتی در رابطه با حزب پیشتاز کارگری ارائه کنند برای باز شدن و روشن…

مفهوم حزب انقلابی از نقطه نظر گرایش مارکسیست های انقلابی

علیرضا بیانی مقدمه: در تاریخ سوم آبان ۱۳۹۳ مناظره ی بین عده ای از فعالان درگیر در پروژۀ ساختن حزب انقلابی تحت عنوان مفهوم حزب از نقطه نظر هر یک از گرایش های شرکت کننده صورت گرفت و رفقایی از سه گرایش (مارکسیست لنینیست، مارکسیست های انقلابی، و گرایش دمکراسی و سوسیالیسم مشارکتی) در آن شرکت…

مؤلفه های حزب کارگران سوسیالیست (پیشتاز کارگری)

سرمقاله کارگر میلیتانت شماره ۷۶ متن پیاده شدۀ بحث رفیق مازیار رازی در برنامۀ هفتم تلویزیونی «صدای کارگر سوسیالیست» مورخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۳ *** به منظور مشخص کردن وجوه اشتراک و تمایز خودمان از سایر جریاناتی که صحبت از حزب و ساختن حزب می کنند، لازم است که به طور کلی به چهار مؤلفۀ اصلی…

حزب پیشتاز کارگری چه نوع حزبی است؟

علیرضا بیانی از نشریه تدارک حزب انقلابی مقدمه: موضوع حزب و تشکل حزبی همواره مبحث مطرح و اساسی در درون جنبش سوسیالیستی بوده است. نظراتی در مقابل حزب وجود داشته و دارد مبنی بر اینکه حزب ابزار بورکراتیک و یا ابزار ساختن سرمایه داری دولتی و نظایر این است. گرچه به نظر می رسد بحث…

نکاتی دربارۀ تشکل های مستقل و حزب پیشتاز کارگری

مصاحبۀ میلیتانت با مازیار رازی از میلیتانت شماره ۵۹ پرسش: رفیق مازیار اخیراً مباحثاتی در مورد تشکل های مستقل کارگری و نقش سندیکاها در جنبش کارگری میان برخی از فعّالان کارگری باز شده است. شما در این مورد مقالات متعدّدی در طی سالیان گذشته نگاشته اید. در ابتدا توضیحاتی در مورد مفهوم رایج تشکل مستقل…

قدرت گیری طبقه کارگر: سخنی با جوانان مارکسیست

سئوال: یکی از سئوالات مطرح در رابطه با حزب پیشتاز انقلابی مسأله قدرت گیری طبقه کارگر است.زمانی که طبقه کارگر قدرت را بدست می گیرد، نقش حزب که پیش از انقلاب کارگری نقش بسیار اساسی دارا بوده، چه خواهد بود؟ آیا این حزب است که حکومت می کند یا شوراهای کارگری که اکثریت کارگران را…

تدارک انقلاب به چه حزبی نیاز دارد؟ قسمت دوم

از میلیتانت شماره ۵۶ میلیتانت: متن زیر، بخش دوم از سخنرانی رفیق مازیار رازی در اتاق احیای مارکسیزم است. قسمت اول این سخنرانی در میلیتانت شماره ۵۴ انتشار یافته است. *** در این جا سعی می کنم به چند پرسش مشخص پاسخ دهم. در مورد سازماندهی و تشکیلات حزبی، رفیق محسن می‌گوید که باید به…

تدارک انقلاب به چه حزبی نیاز دارد؟ قسمت اول

مازیار رازی قسمت اول از سخنرانی در اتاق احیای مارکسیزم پالتاک از میلیتانت شماره ۵۴ بحث در مورد این که انقلاب آتی به چه حزبی نیاز دارد، ریشه اش در تغییر و تحولاتی است که در سطح بین المللی از طرف توده های عظیمی از مردم ستمکش و در کانون آن طبقۀ کارگر علیه نظام…

چرا باید پس از تسخیر قدرت توسط پرولتاریا چشم انداز انحلال «حزب پیشتاز انقلابی» اعلام گردد؟ بخش دو

به دنبال بحثی در مورد «تدارک انقلاب به چه حزبی نیاز دارد؟» و نقد شفاهی رفیق رامین ژوبین در رادیو پیام کانادا، مناظره‌ای را که توسط رفقا الف.آرمانخواه و مازیار رازی، اواخر مهرماه ۱۳۸۷، در مباحثات درونی گرایش مارکسیستهای انقلابی ایران انجام شد،  مجدداً برای ادای سهمی به این بحث مهم، در دو بخش انتشار…

چرا باید پس از تسخیر قدرت توسط پرولتاریا، چشم انداز انحلال «حزب پیشتاز انقلابی» اعلام گردد؟ – بخش یک

به دنبال بحثی در مورد «تدارک انقلاب به چه حزبی نیاز دارد؟» و نقد شفاهی رفیق رامین ژوبین در رادیو پیام کانادا، مناظره‌ای که توسط رفقا الف.آرمانخواه و مازیار رازی، اواخر مهرماه ۱۳۸۷، در مباحثات درونی گرایش مارکسیستهای انقلابی ایران انجام شد، را مجدداً برای ادای سهمی به این بحث مهم، در دو بخش انتشار…