منظور از «استثمار» چیست؟

منظور از «استثمار» چیست؟ گری لاپون / برگردان: آرام نوبخت اصطلاح «استثمار» اغلب تصویر کارگرانی را به ذهن متبادر می‌کند که زیر نظر یک کارفرمای بی‌رحم و مروت روزی ۱۲ ساعت یا بیش‌تر بابت چندرغاز در بیگارخانه‌ها جان می‌کنند. البته بیگارخانه، نمونۀ وحشتناکی از استثمار است که تا به همین امروز هم دوام آورده. منتها…

سرمایه داری و کودکان

سرمایه داری و کودکان دلایل کودک آزاری چیست؟ ریشه‌های کودک آزاری ریشه کن کردن کودک آزاری در گرو خلاصی از شرّ سرمایه داری است آزار: یک امر خانوادگی کودکی، خانواده و زوال سرمایه داری انگلستان و ولز: مطالعات صورت گرفته پرده از ابعاد تاریخی کودک آزاری بر می دارد افزایش تند خودکشی در بین کودکان…