برنامۀ بی بی سی: لنین کی بود و چه کرد؟ آیا آنچه در زمان استالین رخ داد حاصل ناگزیر نظامی نبود که ولادیمیر لنین برپا کرد؟

برنامۀ بی بی سی: لنین کی بود و چه کرد؟ آیا آن چه در زمان استالین رخ داد حاصل ناگزیر نظامی نبود که ولادیمیر لنین برپا کرد؟ با شرکت رفیق مازیار رازی و آقای علیرضا بهتویی

برخی از آخرین پیام های صوتی شاهرخ زمانی به مناسبت های مختلف:

برخی از آخرین پیام های صوتی شاهرخ زمانی به مناسبت های مختلف: پیام شاهرخ زمانی از زندان گوهردشت کرج به‌ مناسبت سالگرد ۱۸تیر https://goo.gl/C2wWQG صحبت های شاهرخ زمانی از داخل زندان پیرامون تشکل یابی کارگری https://goo.gl/OtxaOX پیام شاهرخ زمانی از زندان پیرامون اعتراضات معلمان https://goo.gl/6VZ1HF آخرین پیام شاهرخ زمانی پیرامون حمایت سندیکای نقاشان استان البرز…

آخرین پیام شاهرخ زمانی پیرامون حمایت سندیکای نقاشان استان البرز از کمیتۀ حمایت از خانوادۀ زندانیان معلم

آخرین پیام شاهرخ زمانی پیرامون حمایت سندیکای نقاشان استان البرز از کمیتۀ حمایت از خانوادۀ زندانیان معلم، دو روز قبل از قتل این رزمندۀ انقلابی بلشویک، که به دست کمیتۀ اقدام کارگری رسید

صحبت های شاهرخ زمانی از داخل زندان پیرامون تشکل یابی کارگری

مقدّمه علیرضا بیانی با درود خدمت بینندگان «صدای کارگر سوسیالیست»، شاهرخ زمانی، یکی از فعالین کارگری و رهبران عملی جنبش کارگری است که یازده سال حکم زندان دریافت کرده و در حال سپری کردن آن است؛ او دست از مبارزه و فعالیت خود بر نداشته و بدون کُرنش در برابر رژیم سرمایه داری، هم چنان…