انتشار دهمین شمارۀ بولتن «کارگر پیشتاز» (همراه ضمیمه)

انتشار دهمین شمارۀ بولتن «کارگر پیشتاز» (همراه ضمیمه) اعتراضات کارگران اخراجی روغن­ نباتی جهان (زنجان) و راه­ های پیشروی آن بیانیه: دربارۀ تجمعات اهواز: از مبارزه برای حق تنفس تا مبارزۀ سیاسی ضدّ سرمایه‌داری گزارش­ ها گزارشی از دخالت رفقای کمیتۀ اقدام کارگری در اعتراضات اهواز گزارشی از تجمع ۱۱ بهمن در مراسم تشییع آتش‌نشانان جان‌باخته…

ویژۀ اعتصاب کارگران هپکو

ویژۀ اعتصاب کارگران هپکو کمیتۀ اقدام کارگری اعتصاب درخشان هپکو و راه­های پیشروی آن چگونه شرکت هپکو به این وضعیت دچار شد؟ گزارشی از توزیع بیانیۀ کمیتۀ اقدام کارگری در اطرف کارخانۀ «هپکو» (اراک) گزارشی دربارۀ هپکو توزیع تراکت در افشای مسببن فاجعۀ پلاسکو و در حمایت از آتش نشانان دانلود فایل (PDF)

انتشار نهمین شمارۀ بولتن «کارگر پیشتاز» (همراه ضمیمه)

انتشار نهمین شمارۀ بولتن «کارگر پیشتاز» به همراه ضمیمه دربارۀ سندیکا و سندیکالیسم ‌به مناسبت نشر خبر گورخوابی: طرح بحث «اقدام کارگری برای پیگیری حقِ مسکن» در همبستگی با امدادگران و آتش نشان های جان­باخته حادثۀ «پلاسکو»  (سندیکای نقاشان استان البرز) گزارش دریافتی توزیع تراکت با خواست پیگیری قتل شاهرخ زمانی گزارش مهم­ترین اعتراضات و…

انتشار هشتمین شمارۀ بولتن «کارگر پیشتاز»

انتشار هشتمین شمارۀ بولتن «کارگر پیشتاز» دربارۀ تشکل مستقل کارگری طبقۀ کارگر، برنامه و حزب گزارش دریافتی از یک کارگر گودبرداری توزیع تراکت در حمایت از زندانیان سیاسی و پیگیری قتل شاهرخ زمانی اخبار اعتصابات و اعتراضات مهمّ کارگری دریافت فایل (PDF)

انتشار هفتمین شمارۀ بولتن «کارگر پیشتاز»

انتشار هفتمین شمارۀ بولتن «کارگر پیشتاز» دریافت فایل (PDF) رزمایش رژیم تاکستان: علامت سرکوب های آتی درس­های تجمع اعتراضی سندیکای شرکت واحد در مقابل مجلس گزارش فشرده ای از فعالیت های تاکنونی «کارزار بين المللی شاهرخ زمانی رسماً افتتاح شد!

انتشار ششمین شمارۀ بولتن «کارگر پیشتاز»

انتشار ششمین شمارۀ بولتن «کارگر پیشتاز» دریافت فایل (PDF) تغییرات قانون کار، فشار مضاعف بر گلوی کارگران! اهمیت و اهداف بولتن کارگر پیشتاز آغاز کارزار بین­المللی شاهرخ زمانی فعالیت های حمایتی و دفاعی گزارش توزیع بولتن شمارۀ پنج

یاد شاهرخ، تداوم راه اوست …

یاد شاهرخ، تداوم راه اوست … ضمیمۀ «بولتن اقدام مشترک کارگری»، شمارۀ چهارم یکسال پیش خبر مرگ رفیق شاهرخ زمانی در زندان را اعلام کردند. گفتند او به دلیل سکته مغزی فوت کرده. اما نگفتند که او اسیر در زندان بود و زبان سرخی داشت و زندان برایش ستاد سازماندهی شده بود. پس چگونه می…

انتشار دومین شمارۀ بولتن «کارگر پیشتاز»

بولتن کارگر پیشتاز (شماره ۲) اردیبهشت ۱۳۹۵ اهمیت و اهداف بولتن بیانیۀ سندیکاها دربارۀ افزایش حداقل دستمزد نکاتی دربارۀ افزایش حدّاقل دستمزد ارزیابی مراسم روز جهانی کارگر سال ۱۳۹۴ مطالبات پیشنهادی برای روز جهانی کارگر ۱۳۹۵ نوشتۀ یکی از هم بندی های رفیق جان باخته، شاهرخ زمانی نامۀ جمعی از کارگران معلول فعالیت های دفاعی داخل…