گزارش: آکسیون زنده بگور شده گان و کشته شده گان دهه های اخیر افغانستان

روز سه شنبه 28 سنبله 1396 جمع از جوانان, مردان و زنان برای دادخواهی از قتل های دهه های اخیر بخصوص کشتار که بعد از سال 1357 بدنبال کودتای نظامی توسط حزب شبیه استالینیست «حزب دیموکراتیک خلق» در پیامد آن رژیم های کلاً ارتجاعی که بدنبال سرنگونی رژیم دیموکراتیک اقدام به کشتار بیرحمانه مردم زحمتکش…

حمایت بین المللی از رضا شهابی – صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۴- ۲۴ شهریور ۹۶

صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۴- ۲۴ شهریور ۹۶ – حمایت بین المللی از رضا شهابی (کارزار شاهرخ زمانی) – انتشار شماره ۱۵ کارگر پیشتاز (امید علیزاده و علیرضا بیانی) – سازمانیابی کارگری (مازیار رازی) صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۴- ۲۴ شهریور ۹۶- حمایت از رضا شهابی

رفسنجانی: فشردۀ همۀ پلیدی های یک رژیم سرمایه داری

رفسنجانی: فشردۀ همۀ پلیدی های یک رژیم سرمایه داری آرام نوبخت و علیرضا بیانی اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از معماران و بازیگران اصلی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران از نخستین روزهای حیات آن تاکنون، روز ۱۹ دی ماه ۱۳۹۵ در سنّ ۸۲ سالگی درگذشت. تقریباً از همان دقایق نخست انتشار خبر درگذشت…

توزیع تراکت در حمایت از کارگران افغان و علیه نمایش شرم آور نیروی انتظامی شیراز

توزیع تراکت در حمایت از کارگران افغان و علیه نمایش شرم آور نیروی انتظامی شیراز نیروی انتظامی ایران، روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور با برگزاری «نمایشگاهی» از «مکشوفات کلانتری‌های شیراز در ۴۸ ساعت گذشته» به دنبال یک عملیات «گسترده»، این بار نمایش خود را با نشان دادن «اتباع بیگانۀ غیرمجاز» در قفس فلزی به اوج رساند.…

خصلت ضدّ علمی «نژاد» به مثابۀ یک مفهوم

خصلت ضدّ علمی «نژاد» به مثابۀ یک مفهوم فیلیپ گِلپا / برگردان: آرام نوبخت وقتی رسانه‌ها و دستگاه سیاسی سرمایه داری به شکل جنون آمیزی تلاش می کنند به برداشت‌های نژادمحورانه از خشونت پلیسی و نابرابری اجتماعی دامن بزنند تا پایۀ طبقاتی چنین معضلاتی را تیره و تار و کارگران را حول خطوط نژادی فرضی…

ساندرز و سوسیالیسم بورژوایی (جزوه)

ساندرز و سوسیالیسم بورژوایی (جزوه) فهرست ساندرز: قهرمان رفرمیسم چپ واقعیت اجتماعی در پس انتخابات امریکا ناسیونالیسم اقتصادی، جنگ و مبارزه برای سوسیالیسم بین المللی           ساندرز و فریب «چپ» در سیاست سرمایه داری رأی ساندرز در آیووا دانلود فایل (PDF)

بحران اجتماعی در امریکا (جزوه)

بحران اجتماعی در امریکا (جزوه) فهرست واقعیت اجتماعی در پس انتخابات امریکا  نابرابری، طبقه و امید به زندگی در امریکا  گزارش دیدبان حقوق بشر دربارۀ حملات به حقوق دمکراتیک در امریکا و اروپا  جنگ و نابودی زیرساخت های اجتماعی در امریکا  ریشه های بحران «فلینت» و «دیترویت»  بخت آزمایی و سرخوردگی اجتماعی در امریکا  سال…

اسناد پاناما و فساد سرمایه داری

اسناد پاناما و فساد سرمایه داری روبرتو سارتی و بن گلینسکی / برگردان: آرام نوبخت تقریباً همۀ افراد دستگاه حاکم، ثروتمندان و طبقۀ حاکم درگیر این رسوایی هستند: سران کنونی و سابق دولت، کله گنده های دنیای کسب و کار و مشاهیر. طی آن چه که بزرگ­ترین افشاگری اطلاعات در تاریخ محسوب می شود، فاش…