گزارش: آکسیون زنده بگور شده گان و کشته شده گان دهه های اخیر افغانستان

روز سه شنبه 28 سنبله 1396 جمع از جوانان, مردان و زنان برای دادخواهی از قتل های دهه های اخیر بخصوص کشتار که بعد از سال 1357 بدنبال کودتای نظامی توسط حزب شبیه استالینیست «حزب دیموکراتیک خلق» در پیامد آن رژیم های کلاً ارتجاعی که بدنبال سرنگونی رژیم دیموکراتیک اقدام به کشتار بیرحمانه مردم زحمتکش…

بازداشت تعدادی از شرکت‌کننده‌گان در تجمع همبستگی با زندانیان اعتصابی زندان رجایی‌شهر کرج

تعدادی از شرکت‌کننده‌گان به‌نام‌های واله زمانی‌، بهنام ابراهیم‌زاده‌، پیمان سالمی روز چهارشنبه 22 شهریور در این تجمع توسط پلیس دستگیر شده اند. اخرین خبر صبح امروز ۲۶ شهریور پس از پیگیری خانواده واله زمانی از پلیس امنیت‌، در ابتدا عوامل پلیس امنیت از حضور سه بازداشتی روز ۲۲ شهریور در مقابل زندان گوهردشت خبر دادند.…

حمایت بین المللی از رضا شهابی – صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۴- ۲۴ شهریور ۹۶

صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۴- ۲۴ شهریور ۹۶ – حمایت بین المللی از رضا شهابی (کارزار شاهرخ زمانی) – انتشار شماره ۱۵ کارگر پیشتاز (امید علیزاده و علیرضا بیانی) – سازمانیابی کارگری (مازیار رازی) صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۴- ۲۴ شهریور ۹۶- حمایت از رضا شهابی

کارزار بین المللی از رضا شهابی ادامه دارد!

در حمایت از رضا شهابی و همیارانش در اعتصاب غذا زندان رجایی شهر بنا بر گزارشات رسانه ها رضا شهابی، عضو زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در پاسخ به فراخوان شماری از فعالان کارگری و سياسی اعلام کرد که از روز يکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶، اعتصاب غذای خشک خود…