گاهنامه کارگر پیشتاز افغانستان، شماره ۴

انتشار گاهنامه کارگر پیشتاز افغانستان، شماره ۴ . برای پخش و توزیع این گاهنامه در محلات کارگری و کارخانه و جمع های جوانان و زنان با ما همکاری کنید. نسخه پی دی اف گاهنامه کارگر پیشتاز افغانستان، شماره ۴ در این شماره: جنگ و نقش تعیین کننده کارگران افغانستان نکاتی در مورد چگونگی برگزاری انتخابات…

سرکوب تجمع معلمان محکوم است!

سرکوب تجمع معلمان محکوم است! به زندانی کردن فعالین صنفی و فرهنگی پایان دهید! از: کارگر پیشتاز شماره ۲٨. معلمان در هر جامعه‌ای به‌عنوان ستون فقرات اجتماع و پرورش‌دهندگان اصلی آینده‌سازان جامعه تلقی می‌شوند و بالطبع به دلیل مسئولیت خطیرشان که همانا پرورش و شکل دادن به تفکر است همواره تحت نظر حاکمیت بوده‌اند تا…